Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
kwi 25 2016
Wyniki otwartego konkursu ofert 2016
25.04.2016.

Wójt Gminy Wodynie informuje o wynikach otwartego konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2016.

Protokół z prac komisji

Wyniki

 
kwi 21 2016
Powołanie komisji konkursowej
21.04.2016.

Wójt Gminy Wodynie informuje o powołaniu komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2016.

Zobacz zarządzenie

 
kwi 20 2016
Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Wodynie
20.04.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2016r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XVI/2016 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2015 rok.
6.    Zapytania i wnioski radnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028,
2)    zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
3)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
4)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne. 
8.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
10.    Zamknięcie obrad sesji.
   
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk          

 
kwi 14 2016
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
14.04.2016.

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2016.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 15.30.

Formularz

 
kwi 14 2016
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
14.04.2016.

Zobacz treść Obwieszczenia

 
kwi 01 2016
Przypomnienie: punkt bezpłatnych porad prawnych
01.04.2016.

Z początkiem 2016 r. uruchomiony został system darmowej pomocy prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych na terenie całego kraju powstały punkty porad prawnych, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Jeden z takich punktów funkcjonuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Harmonogram funkcjonowania punktu pomocy prawnej w Wodyniach
/Gminny Ośrodek kultury w Wodyniach/:
Poniedziałek: od godz. 8.00 do 12.00 (radca prawny)
Wtorek: od godz. 8.00 do 12.00 (adwokat)
Środa: od godz. 12.00 do 16.00 (radca prawny)
Czwartek: od godz. 12.00 do 16.00 (adwokat)
Piątek: od godz. 14.00 do 18.00 (radca prawny)
(harmonogram funkcjonowania punktów pomocy prawnej może ulegać zmianom).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dot. systemu darmowej pomocy prawnej.
Prezentacja-nieodplatna-pomoc-oraz-edukacja-prawna.pptx

Więcej informacji nt. nieodpłatnych porad prawnych w powiecie siedleckim:
http://www.powiatsiedlecki.pl/2015/12/28/informacja-o-nieodplatnej-pomocy-prawnej/

 
mar 31 2016
PRZEGLĄD WODYŃSKI - NR 4 (KWIECIEŃ 2016)
31.03.2016.

NABIERAMY WIATRU W ŻAGLE
Nadchodzą Święta Wielkiej Nocy! Kończy się I kwartał nowego roku. Początek roku nie jest dobrym czasem na inwestycje. Nie służą im warunki pogodowe. Wydawać by się mogło, że niewiele udało się w tym czasie zrobić, aby Mieszkańcom Naszej Gminy żyło się lepiej. Nic bardziej mylnego! Początek 2016 roku był dla zespołu Referatu Inwestycyjno–Gospodarczego najbardziej pracowitym okresem od dłuższego czasu. Zespół tegoż referatu przygotował i złożył aż 13 wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Wodynie ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę przekraczającą 2,5 miliona złotych. Wśród nich są wnioski na budowę lub modernizację dróg lokalnych, demontaż i utylizację pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest, budowę wiat ekologicznych, rekultywację gminnego składowiska odpadów i inne. Przygotowywane są dokumentacje do kolejnych projektów. Ponadto uczestniczymy w licznych partnerstwach, które są tak bardzo premiowane w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, by wspomnieć tylko projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców. W ten sposób Urząd Gminy Wodynie odpowiada na pojawiające się możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na najważniejsze inwestycje. Nie zapomina również o problemach społecznych, edukacji, kulturze czy sporcie. Aplikuje o środki na realizację projektów społecznych oraz wspiera organizacje pozarządowe. Być może nie wszystkie wnioski uzyskają dofinansowanie. Nie zawsze możemy być aktywni, gdyż blokują nas kwestie finansowe, tj. konieczność zabezpieczania środków na wkład własny. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że wraz z „rozkręcaniem się” nowej perspektywy finansowania unijnego, rośnie aktywność Urzędu w pozyskiwaniu środków. Należy tutaj zauważyć zaangażowanie Referatu Inwestycyjno–Gospodarczego, ale również ciężką pracę całego Urzędu. Nasza społeczność musi zrobić wszystko, aby wykorzystać nadarzającą się okazję! Zaczyna wiać dobry wiatr…

PODOBNIE, JAK PRZY TRZECH PIERWSZYCH NUMERACH, TAK I TERAZ, W ŚLAD ZA PRZEKAZANIEM MIESZKAŃCOM GMINY WODYNIE PAPIEROWEGO WYDANIA PRZEGLĄDU WODYŃSKIEGO, UDOSTĘPNIAMY WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ. ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY I JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU PIĄTEGO NUMERU, KTÓRY UKAŻE SIĘ ZAPEWNE NA OKOLICZNOŚĆ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W POLSCE.

(do pobrania klikając na obrazek)

Zmieniony ( 31.03.2016. )
 
mar 30 2016
Informacja dotycząca programu 500+
30.03.2016.


Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach informuje, że będą przyjmowane wnioski Rodzina 500+ od dnia 1 kwietnia 2016 roku, a dodatkowo w dniach:
- 3 kwietnia 2016 roku (niedziela) w godz. od 8:00 do 16:00
- 4 - 8 kwietnia 2016 roku w godz. od 7:45 do 18:00.
1. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Wniosek jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub on-line. POBIERZ WNIOSEK
2. Gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli na najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia) to:
• jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. z gospodarstwa rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie:
• oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowym (za 2014 r.). POBIERZ DOKUMENT
• oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (za 2014 r.). POBIERZ DOKUMENT
• zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe za 2014 r.). POBIERZ DOKUMENT

Zmieniony ( 31.03.2016. )
Czytaj całość…
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ

Dzisiaj jest:
30 Kwietnia 2016
Sobota
Imieniny obchodzą:
Bartłomiej,
Chwalisława,
Eutropiusz, Jakub,
Katarzyna, Lilla,
Marian
Do końca roku zostało 246 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |