Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Konsultacje społeczne
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
mar 05 2015
V sesja Rady Gminy Wodynie
05.03.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2015 r. (piątek) o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się V sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok.
7.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych         stopniach awansu zawodowego w   szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu                 terytorialnego w 2014 roku.
8.    Informacja o działalności Spółek Wodnych na terenie Gminy Wodynie.
9.    Informacja o działalności kół łowieckich na terenie Gminy Wodynie.
10.    Zapytania i wnioski radnych.
11.    Podjęcie uchwał w sprawach:
  1)    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028,
  2)    Zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
  3)    Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016,
  4)    Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności         zwierząt na terenie Gminy Wodynie w 2015 roku”,
  5)    Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu         postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania,
  6)    Ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie         Wodynie na rok 2015,
  7)    zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia         inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
12.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
13.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
14.    Zamknięcie obrad sesji.
                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    Mirosław Michalczyk

 
mar 05 2015
Uroczyste otwarcie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
05.03.2015.

Wójt Gminy Wodynie zaprasza na uroczyste otwarcie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych!

11 marca 2015 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się spotkanie, które zainauguruje funkcjonowanie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, inicjatyw, mających na celu wzmocnienie współpracy wodyńskiego samorządu z lokalnym biznesem i III sektorem. W spotkaniu udział wezmą, oprócz zaproszonych gości, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji społecznych, gminnego samorządu oraz mediów.

PROGRAM SPOTKANIA:

13:00 – 13:05 Otwarcie spotkania – przywitanie gości, przedstawienie programu i założeń spotkania

                          – Wojciech Klepacki – Wójt Gminy Wodynie

13.05 – 13.15 Wystąpienia zaproszonych gości

13.15 – 13.30 „Organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy – kluczowi partnerzy samorządu województwa”

– Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

13.30 – 13.45 „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – skuteczna pomoc w doskonaleniu kadr”

– Paweł Trojanowski – Kierownik Zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach

13.45 – 13.55 „Założenia Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

– Hubert Pasiak – Zastępca Wójta Gminy Wodynie

13.55 – 14.00 Uroczyste otwarcie Wodyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wodyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

14.00 – 14.30 Konferencja prasowa

Konsultacje indywidualne

 

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wodynie lub kontaktując się z Zastępcą Wójta Gminy Wodynie, Hubertem Pasiakiem (e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel.: 696565333/ 25 6312658 wew. 33).

 

Zmieniony ( 05.03.2015. )
 
mar 04 2015
Nowe wzory dowodów osobistych i formularzy
04.03.2015.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych , a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w załączeniu umieszczona jest elektroniczna wersja ulotki informacyjnej dotycząca zabezpieczeń nowego dowodu osobistego. ( pobierz )

W zakładce Formularze umieszczone zostały aktualne formularze z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Zmieniony ( 04.03.2015. )
 
mar 02 2015
Program " AKTYWNY SAMORZĄD"
02.03.2015.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w 2015 roku po raz kolejny przystępuje do realizacji pilotażowego programu " Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Cel programu i formy wsparcia.

Zmieniony ( 02.03.2015. )
 
mar 02 2015
"Wolontariat Rodzinny - lokalnie"
02.03.2015.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Programie Fundacji PZU realizowanym we
współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce - "Wolontariat
Rodzinny - lokalnie". Nabór wniosków trwa od 2 do 31 marca. Wszelkie
potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie
www.wolontariatrodzinny.pl. W załączniku zaproszenie do udziału.

Zmieniony ( 03.03.2015. )
 
mar 02 2015
PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ
02.03.2015.

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej na rok 2015.

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, zarówno przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny.

Parametry poszczególnych elementów urządzeń lekkoatletycznych (w szczególności wymiarowe), realizowanych w ramach Programu, należy wykonać zgodnie z wytycznymi PZLA zawartymi w „Założeniach dla projektantów stadionów LA”

Nabór wniosków przewidziany został w dniach od 1 do 30 kwietnia 2015 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego: link do systemu

Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę dofinansowania upływać będzie 15 listopada 2015 r. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej

Program w wersji PDF

Zmieniony ( 02.03.2015. )
 
lut 25 2015
Apel Prezesa KRUS
25.02.2015.

Apel Prezesa KRUS dotyczącego bhp w rolnictwie

Zmieniony ( 25.02.2015. )
 
lut 23 2015
IV sesja Rady Gminy Wodynie
23.02.2015.

          
       Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2015 r. (czwartek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Zapytania i wnioski radnych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400kv „Kozienice-Siedlce Ujrzanów” dla części obrębu geodezyjnego Helenów, gm.Wodynie,
2)    wystąpienia Gminy Wodynie ze Stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój”
3)    określenia kryteriów naboru dla drugiego etapu publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wodynie,
4)    wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
7.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

    Przewodniczący Rady Gminy
         /-/Mirosław Michalczyk
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ
Dzisiaj jest:
5 Marca 2015
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Adrian, Adrianna,
Fryderyk, Jan,
Pakosław, Pakosz,
Wacław, Wacława
Do końca roku zostało 302 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |