Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Konsultacje społeczne
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Do pobrania
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
paź 17 2014
XXXV sesja Rady Gminy Wodynie
17.10.2014.
Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2014 r. (piątek ) o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2014 r.
 6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2014 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Wodynie za I półrocze 2014 r.
 8. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wodynie za rok szkolny 2013/201410.
 10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 11. Zapytania i wnioski radnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
 1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy - informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk
Zmieniony ( 17.10.2014. )
 
paź 14 2014
Termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia
14.10.2014.
UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW ! 15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA
embargo
Agencja Rynku Rolnego przypomina że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne Agencja Rynku Rolnego informuje iż kończą się kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek. Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty. Liczy się data stempla pocztowego .
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji w tym miejscu (PDF)

 

 
paź 10 2014
Nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
10.10.2014.
Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.

Szczegóły dostępne są pod TYM adresem.
 
paź 09 2014
XV Edycja Konkursu 'Sposób na Sukces'
09.10.2014.
Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informuje o uruchomieniu XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Konkurs skierowany jest dla osób prowadzących małą lub średnią firmę, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujących ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujących w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.
Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Udział w konkursie jest bezpłatny.  W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r. Pobierz kartę zgłoszenia (ZIP)
Czytaj całość…
 
paź 03 2014
Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon (sam. osobowe)
03.10.2014.
zbiorka_elektrosmieci

Informuję, że w dniach 13.10.2014 r. – 15.10.2014 r. na terenie gminy Wodynie zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, szafy, łóżka, fotele, krzesła, stoły, wykładziny, materace itp.) oraz zużytych opon do 17’’ (tylko od samochodów osobowych). Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 przed swoje posesje.


Dnia 23.10.2014 r. zostanie przeprowadzona zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego). Zbierane będą urządzenia: komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro-narzędzia itp. świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne zasilane na prąd, baterie i akumulatory. Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 przed swoje posesje.

Gruz budowlany pochodzący z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych, można oddać do PSZOK w m. Oleśnica, który czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca, godz. 8.00-15.00 z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu.

Dodatkowo w dniach 27-28.10.2014 r. (poniedziałek-wtorek) odbędzie się zbiórka gruzu ceglanego i betonowego, płytek ceramicznych, po uprzednim osobistym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub telefonicznie 25 631 26 58 wew. 40 (do dnia 20.10.2014 r.). Miejsce zbiórki będzie ustalone telefonicznie.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów.
Zbiórki są zorganizowane przez firmę PUK SERWIS Sp. z o.o., firmę EKO HARPOON przy współpracy Urzędu Gminy w Wodyniach.

Wójt Gminy
/-/ Marian Sekulski
Zmieniony ( 03.10.2014. )
 
wrz 26 2014
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Turystyki w woj. mazowieckim na lata 2014-2020
26.09.2014.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem turystyki na Mazowszu: mieszkańców regionu, przedsiębiorców z branży turystycznej i branż okołoturystycznych, samorządowców, organizacje pozarządowe, naukowców itp. do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020.

Projekt Strategii został opracowany na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w 2013 roku.

Po przejściu procesu konsultacji i legislacji stanowić on będzie najważniejszy dokument regionu w obszarze turystyki. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od 25 września do 10 października 2014 roku.

Dokument poddany konsultacjom dostępny jest na :
- stronie Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje: http://www.dialog.mazovia.pl/konsultacje.html
Czytaj całość…
 
wrz 25 2014
Obwieszczenia Wójta Gminy
25.09.2014.
W związku z obwieszczeniami Wójta Gminy Wodynie z dnia 17.09.2014 r. poniżej przedstawiamy dokumenty do pobrania (wraz z treścią obwieszczeń):
 • Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębu geodezyjnego Helenów, gm. Wodynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zobacz
 • Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - zobacz
Termin wyłożenia w/w załączników: 25.09.2014 r. – 17.10.2014 r.
Zmieniony ( 25.09.2014. )
 
wrz 16 2014
Rywalizacja o tytuł Rzeki Roku 2014 nabiera rozpędu
16.09.2014.
Na półmetku głosowania w ramach konkursu Klubu Gaja na Rzekę Roku 2014 najbliżej zdobycia tytułu są dwie rzeki. Walka trwa między Rawką, która słynie z wybitnych walorów rekreacyjnych a Świdrem, którego uzdrowiskowo-letniskowy charakter pragną przywrócić okoliczni mieszkańcy. Tanew, Muchawka i Słupia „depczą im po pietach”, a kandydatek do tytułu Rzeki Roku 2014 jest jedenaście.

Na swoją rzekę – faworytkę, może zagłosować każdy! Na stronie rzekaroku.pl należy kliknąć przycisk „Głosuj” (ikona kropli wody w prawym dolnym rogu dużego zdjęcia). Rzeka, która uzyska największą liczbę głosów zdobędzie tytuł Rzeka Roku 2014 oraz nagrodę - dwie statuetki Rzeki Roku, dla zgłaszającego rzekę oraz dla samorządu, na którego terenie rzeka-laureatka się znajduje.

(Klub Gaja)
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ
Dzisiaj jest:
21 Października 2014
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Bernard, Celina,
Dobromił, Elżbieta,
Hilary, Klemencja,
Pelagia, Pelagiusz,
Urszula, Wszebora
Do końca roku zostało 72 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |