Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Konsultacje społeczne
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Do pobrania
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
paź 23 2014
Zobacz jak wygląda nasza gmina z wysokości !
23.10.2014.
z lotu ptakaZapraszamy do fotogalerii ukazującej
naszą gminę "z lotu ptaka".

Wykonanych zostało 137 zdjęć na kórych znajdują się tereny Gminy Wodynie. Uruchomiliśmy na potrzeby prezentacji zdjęć osobny serwis internetowy.
Pod adresem zlotuptaka.wodynie.eu publikujemy wszystkie zdjęcia.
W chwili obecnej są one w kolejności przypadkowej, jednakże każde zdjęcie posiada swój unikalny numer. Ma to na celu, ułatwienie docelowego usystematyzowania i przywiązania poszczególnych zdjęć do lokalizacji w terenie, który się na nich znajduje.

Docelowo w najbliższym czasie przygotujemy i ogłosimy konkurs z nagrodami na opisanie i posegregowanie opublikowanych zdjęć - w taki sposób aby wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił oraz wykazać się ponadprzeciętną znajomością terenów w naszej gminie. Zapraszamy już teraz do weryfikacji swojej wiedzy i obejrzenia zdjęć na zlotuptaka.wodynie.eu !
Zmieniony ( 23.10.2014. )
 
paź 30 2014
Uwaga producenci owoców i warzyw !
30.10.2014.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE, Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia.
Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru (zobacz PDF)
Zmieniony ( 30.10.2014. )
 
paź 27 2014
Informacja dla wyborców
27.10.2014.
Informuję, że został sporządzony spis wyborców do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Spis udostępniany jest do wglądu, na pisemny wniosek zainteresowanego, w Urzędzie Gminy w Wodyniach (pokój nr 5), w godzinach pracy Urzędu 7.45 – 15.45 , do dnia 14 listopada 2014 roku.

Wójt
(-) Marian Sekulski
 
paź 21 2014
50-lecia pożycia małżeńskiego A.D. 2014
21.10.2014.
50_lecie_2014

W niedzielę, 19 października 2014 roku w Urzędzie Gminy w Wodyniach odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Te wspólnie przeżytych 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, ale także za radość płynącą z życia rodzinnego, Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami, które w imieniu Państwa wręczył im Wójt Gminy Wodynie Pan Marian Sekulski. W uroczystości wzięli także udział: przewodniczący Rady Gminy – Pan Mirosław Michalczyk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego-Pani Renata Bareja, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Wodyniach- ks. Henryk Skolmowski.

W tym uroczystym dniu nie zabrakło gorących życzeń i gratulacji. Po części oficjalnej zaproszeni goście wznieśli toast za szanownych jubilatów lampką szampana i odśpiewali 100 lat, po czym wszyscy skosztowali tortu przygotowanego specjalnie na tę okazję. Spotkanie przebiegało w pełnej serdeczności atmosferze, przepełnionej wspomnieniami ze wspólnie spędzonych lat.
Miłym akcentem była część artystyczna przygotowana specjalnie na tę uroczystość przez uczniów Zespołu Szkół w Seroczynie, pod kierunkiem Pani Marzeny Szymańskiej i Pana Krzysztofa Izdebskiego. Młodzież swoje życzenia dla Jubilatów wyraziła wierszem i piosenką.

W tym roku świętowali z nami Państwo:
1. Aniela i Leopold Komar, zam. Czajków,
2. Teresa i Edward Kosut, zam. Żebraczka,
3. Stanisława i Jerzy Kozioł, zam. Wola Serocka,
4. Bogumiła i Jan Miszta, zam. Rudnik Duży,
5. Janina i Tadeusz Ośko, zam. Jedlina,
6. Władysława i Jan Szostek, zam. Wodynie,
7. Halina i Stanisław Włodarek, zam. Oleśnica.

Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Renata Bareja
Wójt Gminy
/-/ Marian Sekulski
Zmieniony ( 21.10.2014. )
 
paź 17 2014
XXXV sesja Rady Gminy Wodynie
17.10.2014.
Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2014 r. (piątek ) o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2014 r.
 6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2014 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Wodynie za I półrocze 2014 r.
 8. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Wodynie za rok szkolny 2013/201410.
 10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 11. Zapytania i wnioski radnych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
 1. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy - informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych przez radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk
Zmieniony ( 17.10.2014. )
 
paź 10 2014
Nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
10.10.2014.
Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.

Szczegóły dostępne są pod TYM adresem.
 
paź 09 2014
XV Edycja Konkursu 'Sposób na Sukces'
09.10.2014.
Szanowni Państwo,

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informuje o uruchomieniu XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Konkurs skierowany jest dla osób prowadzących małą lub średnią firmę, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujących ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujących w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe - wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników i organizacje pozarządowe.

Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej, inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i w kategorii przedsięwzięć zrealizowanych przez kobiety.
Warunkiem udziału w konkursie jest lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Udział w konkursie jest bezpłatny.  W XV edycji konkursu oceniane będą inicjatywy zrealizowane w 2013 r. i pierwszej połowie 2014 r. Pobierz kartę zgłoszenia (ZIP)
Czytaj całość…
 
paź 03 2014
Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon (sam. osobowe)
03.10.2014.
zbiorka_elektrosmieci

Informuję, że w dniach 13.10.2014 r. – 15.10.2014 r. na terenie gminy Wodynie zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, szafy, łóżka, fotele, krzesła, stoły, wykładziny, materace itp.) oraz zużytych opon do 17’’ (tylko od samochodów osobowych). Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 przed swoje posesje.


Dnia 23.10.2014 r. zostanie przeprowadzona zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego). Zbierane będą urządzenia: komputery, monitory, RTV (telewizory, radia, kamery, sprzęt Hi-Fi, itp.), sprzęt AGD (lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, miksery, krajalnice, odkurzacze itp.), telefony stacjonarne i komórkowe, aparaty, tunery, wiertarki, piły, inne elektro-narzędzia itp. świetlówki, żarówki oraz pozostałe urządzenia elektryczne zasilane na prąd, baterie i akumulatory. Odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 8.00 przed swoje posesje.

Gruz budowlany pochodzący z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych, można oddać do PSZOK w m. Oleśnica, który czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca, godz. 8.00-15.00 z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu.

Dodatkowo w dniach 27-28.10.2014 r. (poniedziałek-wtorek) odbędzie się zbiórka gruzu ceglanego i betonowego, płytek ceramicznych, po uprzednim osobistym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy pok. nr 9 lub telefonicznie 25 631 26 58 wew. 40 (do dnia 20.10.2014 r.). Miejsce zbiórki będzie ustalone telefonicznie.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru odpadów.
Zbiórki są zorganizowane przez firmę PUK SERWIS Sp. z o.o., firmę EKO HARPOON przy współpracy Urzędu Gminy w Wodyniach.

Wójt Gminy
/-/ Marian Sekulski
Zmieniony ( 03.10.2014. )
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ
Dzisiaj jest:
1 Listopada 2014
Sobota
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Konradyn,
Konradyna, Seweryn,
Warcisław, Wiktoryna
Do końca roku zostało 61 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |