Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
lis 18 2015
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne
18.11.2015.

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dot. projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w najbliższy wtorek, 24.11.2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie o godz. 15.00. W spotkaniu uczestniczyć będzie ksiądz Wojciech Hackiewicz, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży i Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży, który będzie zachęcał do współtworzenia szerokiej oferty Diecezji Siedleckiej dla młodzieży z innych krajów, która będzie przebywać na terenie Gminy Wodynie, ale również dla młodzieży z terenu Gminy.

 
lis 18 2015
Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Wodynie
18.11.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2015r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
4.    Informacja przedstawiciela CENTRUM Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki medycznej na terenie Gminy Wodynie.   
5.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6.    Zapytania i wnioski radnych.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2015-2020,
2)    zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
3)    obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok,
4)    obniżenia ceny sprzedaży drewna tartacznego do wymiaru podatku leśnego na 2016 roku,
5)    uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tym podatku,
6)    uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień, w tym podatku,
7)    opłaty targowej,
8)    określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
9)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
10)    określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,   
11)    uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,
12)    wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Narodowe Siły Zbrojne, Armię Krajową oraz Żołnierzy wyklętych na gruncie będącym własnością gminy.
8.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
9.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk           

          

 
lis 18 2015
Przygotowanie świątecznego wydania "Przeglądu Wodyńskiego"
18.11.2015.

Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, iż zbieramy materiały do świątecznego wydania "Przeglądu Wodyńskiego". Można je przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2015 r. do Przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego, Huberta Pasiaka ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).

 

 
lis 17 2015
Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi
17.11.2015.

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz mieszkańców do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 17 listopada 2015 r. do 25 listopada 2015 r.


Projekt Programu wspópracy na 2016 rok

Formularz konsultacyjny

Zmieniony ( 18.11.2015. )
Czytaj całość…
 
lis 13 2015
Spółdzielnia socjalna zarejestrowana!
13.11.2015.

Z wielka radością informujemy, że w dniu 13 listopada 2015 r. Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach została zarestrowana, uzyskując wpis do Rejestru Przedsiębiorców XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego! W ten sposób powstała pierwsza na terenie powiatu siedleckiego spółdzielnia socjalna osób prawnych!

Zobacz wpis

 

Zmieniony ( 14.11.2015. )
Czytaj całość…
 
lis 13 2015
PILNE! Pomoc w zdobyciu dofinansowania na odnawialne źródła energii (OZE)
13.11.2015.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wodynie!

Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy. Urząd Gminy w Wodyniach aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii:
- panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej;
- solary – kolektory słoneczne do przygotowania ciepłej wody;
- pompy ciepła – systemy grzewcze budynku mieszkalnego.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina. Pomoc finansowa przyznawana będzie gminom, jednak może być ona przyznawana na sfinansowanie urządzeń i instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na nieruchomości należących do osób fizycznych (obejmuje tylko budynki mieszalne). W przypadku pozytywnej opinii możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w zależności od programu np: przy PROW 2014-2020 – ok 63,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy RPO WM 2014-2020 – ok. 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty przedsięwzięcia będzie stanowić wkład własny Mieszkańca. W obu programach obowiązujący podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

W przypadku ogłoszenia naboru wniosków Urząd Gminy wWodyniach podejmie się dołożenia wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie urządzeń OZE.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych Mieszkańców o złożenie ankiety w terminie do 30.11.2015r., która ma charakter informacyjny, dzięki której będziemy mogli określić kierunek działań na nowy okres finansowania z Unii Europejskiej zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Wodyniach (sekretariat), na stronie internetowej gminy www.kwodynie.eu oraz u sołtysów w poszczególnych miejscowości.

Wójt Gminy Wodynie
Wojciech Klepacki

 

ANKIETA

Wyjaśnienia do ankiety

Zmieniony ( 13.11.2015. )
 
lis 13 2015
Bezpłatne badania dla rolników współorganizowane przez KRUS.
13.11.2015.

 

PROGRAM  PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

 

Program finansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, współorganizowany przez KRUS i realizowany przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie.

Program skierowany jest do objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych rolników, ich domowników, którzy ukończyli 18 lat oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą.

Badania są bezpłatne i ukierunkowane na wykrywanie chorób w zakresie :
·          układu krążenia - tarczycy - schorzeń w obrębie jamy brzusznej,
·          zaburzeń metabolicznych - cukrzycy - otyłości - niedoboru witaminy D –boreliozy.

 


Czytaj całość…
 
lis 09 2015
Najnowsze oferty pracy
09.11.2015.


Oferty pracy na dzień 13.11.2015

Zmieniony ( 17.11.2015. )
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ

Dzisiaj jest:
26 Listopada 2015
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Delfin, Dobiemiest,
Jan, Konrad,
Konrada, Lechosław,
Lechosława, Leonard,
Sylwester
Do końca roku zostało 36 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |