Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
wrz 28 2015
Nowe oferty pracy
28.09.2015.

Zobacz oferty pracy na dzień 25.09.2015

Zmieniony ( 04.10.2015. )
 
wrz 17 2015
Wspólpraca z samorządem ukraińskim
17.09.2015.

14 września 2015 r. Rada Gminy Wodynie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej Gminy Wodynie z Radą Miejską Kamionka Buska na Ukrainie. Ponieważ zasady współpracy decyzja Rady miały zostać określone w odrębnej umowie, podpisanej przez przedstawicieli obu jednostek, Wójt gminy podjął niezwłocznie działania, aby nawiązać formalną współpracę partnerską z Radą Miejską Kamionka Buska (Ukraina).

17 września 2015 r. delegacja samorządu Kamionka Buska z Merem Olegiem Jarosławowskim na czele przybyła do Gminy Wodynie celem ustalenia szczegółów współpracy.


Zdj. Arch.UG (17.09.2015)

 

Zmieniony ( 17.09.2015. )
Czytaj całość…
 
wrz 17 2015
Nowe oferty pracy
17.09.2015.

Oferty pracy aktualne na dzień 11.09.2015r.

 
wrz 12 2015
Przegląd Wodyński - zapowiedź wydania
12.09.2015.

Już w niedzielę dożynkową do Państwa rąk trafi nowy numer Przeglądu Wodyńskiego, a w numerze:
- wywiad z Przewodniczącym Rady Gminy Wodynie
- opis najważniejszych inwestycji
- informacje nt. Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny
- Szkolne klimaty
- sukcesy wodyńskich grup nieformalnych
- fakty społeczne
- choroba alkoholowa, jej objawy i fazy
- informacje kulturalne i inne

 
wrz 04 2015
Spotkanie konsultacyjne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju
04.09.2015.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej oraz Wójt Gminy Wodynie zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju!

Spotkanie ma na celu uwzględnienie i wykorzystanie opinii mieszkańców naszego terenu przy opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej (LSR) oraz poznanie koncepcji, pomysłów i propozycji rozwiązywania potrzeb i problemów mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się 14 września o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 08-117 Wodynie, Siedlecka 43

 

Zmieniony ( 11.09.2015. )
Czytaj całość…
 
wrz 03 2015
Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Wodynie
03.09.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2015r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się X sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
5.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6.    Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2015 roku.
7.    Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2015 roku.
8.    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie za I półrocze 2015 roku.
9.    Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
10.  Zapytania i wnioski radnych.
11.  Podjęcie uchwał w sprawach:
    1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2015-2028,
    2)    zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
    3)    przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie,
    4)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele    rolne,
    5)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach,
    6)    zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
12.   Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
13.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
14.   Zamknięcie obrad sesji.
   

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk

 

 
sie 24 2015
Informacja Wójta Gminy Wodynie
24.08.2015.

Wójt Gminy Wodynie informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Wodynie – rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2015 r.

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2015 r. złożonego w ARiMR.

Przy szacowaniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można pobrać w Urzędzie Gminy Wodynie w pokoju nr 9 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Wodynie
/-/ Wojciech Klepacki


-pobierz wniosek-

Zmieniony ( 24.08.2015. )
 
sie 17 2015
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - BADANIA
17.08.2015.

Szanowni Państwo!

W związku z pracami nad uchwaleniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wodynie zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniach ankietowych, prowadzonych przez PHU Czyste Środowisko Wojciech Nowak. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędny do pozyskania środków finansowych na odnawialne źródła energii dla wszystkich podmiotów na terenie Gminy Wodynie. Dobrze opracowany PGN zwiększa szanse gminy Wodynie i jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania na powyższe działania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.

Ankieta dla osób indywidualnych

Ankieta dla zakładów i instytucji

Ankiety powinny wypełnić wszyscy, którzy planują realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Unii Europejskich, zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza. Ankiety należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Wodynie do końca sierpnia 2015 r.

Ponadto informuję, iż w najbliższych dniach pracownicy firmy PHU Czyste Środowisko Wojciech Nowak będą prowadzić badania ankietowe "w terenie" wśród wybranych mieszkańców Naszej Gminy.

Z poważaniem,
Hubert Pasiak
Zastępca Wójta Gminy Wodynie

 

 

Czytaj całość…
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ

Dzisiaj jest:
6 Października 2015
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Artur, Artus,
Bronisław, Bronisz,
Brunon, Emil,
Fryderyka, Roman
Do końca roku zostało 87 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |